Využívaly staré civilizace elektřinu?


Staré civilizace jsou doposud plné nevyjasněných záhad. Není tedy divu, že lákají naši představivost, kdy přemýšlíme, co vše vlastně dokázaly. Koneckonců kultura, která postavila například pyramidy či chrámy v Machu Pichu nemohla být primitivní. To vede k domněnkám, že byly mnohem pokročilejší, než jsme jim ochotni přiznat. A jednou z věcí, které jsou jim občas přisuzovány, je i znalost elektřiny.

 

egyptské pyramidy

 

A je pravdou, že zde nacházíme určité důkazy, že by její princip mohli znát. Známé jsou například džbány, ve kterých je vodivá tekutina, která v podstatě působí jako primitivní baterie. Pak je tu také fakt, že se na chodbách uvnitř pyramid či hrobek v Údolí králů nenašly žádné stopy po kouři, které by zde musely nutně být, pokud by si lidé svítili otevřeným ohněm, například pochodněmi. Znamená to tedy, že Edison nevynalezl nic nového?

 

Ne tak docela. Ukazuje se totiž, že celá věc je mnohem prozaičtější, než by se mohlo na první pohled zdát. Toto vše má totiž vysvětlení, které nevyžaduje znalost působení elektrického proudu, a přesně odpovídá znalostem, které lidé mohli v té době mít.

 

moderní elektrické vedení

 

Pokud jde o ony džbány, pak se nejedná o baterie. Jistě, generují elektřinu, avšak co se nedodává, je fakt, že jí generují pouze velmi malé množství, které by nestačilo rozsvítit ani tu nejslabší žárovku. Ve skutečnosti se jednalo o nádoby na kvašení vína.

 

A jistě, v chodbách se nenašly žádné saze ani jiné stopy po otevřeném ohni, avšak to pouze znamená, že používali jinou metodu, a to metodu poměrně dobře známou již tehdy – olejové lampy. Ty se používaly po staletí, neboť dobře hoří a nevytváří prakticky žádný škodlivý kouř, takže bylo možné pracovat dlouhou dobu, aniž by se člověk přiotrávil.

 

Dnes je tedy možné říci, že elektřina je skutečně novodobý vynález. Jistě, staré civilizace měly ohromné znalosti, avšak zkrocení elektrického proudu mezi ně nepatřilo.