Suprová voda


To, že je čistá vidíte na první pohled, ale je také hygienicky nezávadná? Aha, to už nevíte, nebo nevidíte. Vy ne. Ale ten, kdo bazén již má, tam moc dobře ví, co to znamená a o čem je zde řeč. V čisté vodě už mohou být zárodky řas, nebo čehokoli jiného, co ve vodě rozhodně nechceme a nemíníme podporovat. Tyto drobnosti neviditelné pro lidské oko filtrace neumí zachytit, a to je ten problém. Proto se dává do vody také chemie, kupříkladu chlor. A ten má účinnost jedině tehdy, když je voda správně kyselá. Klidně také můžete říci správně zásaditá.

Tato záležitost se měří různými testery, které nám sdělí informaci o stavu vody jako takové. Ta se pak vyjádří jako pH. Tato dvě písmenka jsou z anglického Potencial of Hydrogen a znamenají vodíkový exponent. Na další rozbory zde není více místa.

dívka ve vodě

Ten by se měl pohybovat kolem sedmi, i když se tato hodnota v různých zdrojích různí, kolem sedmičky se všichni shodují. Je-li hodnota jiná, pak tedy například chlor má o hodně nižší účinnost. Je uváděno, že to může být kolem čtyřiceti procent. Neznalí lidé tedy zvýší dávkování chloru a voda pak dostává ne zrovna příjemný pach. A to je to, čemu se může každý majitel bazénu vyhnout právě pravidelným měřením pH vody.

schůdky do bazénu

Testery lze zakoupit v různých cenových relacích a různých podobách. Ty nejlevnější a nejběžnější jsou nám již ze školy známé papírky. Namočí se do vody a podle zabarvení se určí hodnota pH. Samozřejmě, že o nějaké velké přesnosti nemůže být ani řeči a jejich výsledek je spíše jen informativní. V nouzi a narychlo však svou práci odvedou. Na lepší měření pH vody je však možno koupit citlivější přístroje. Není třeba se obávat velké investice, většinou se dají pořídit v částkách kolem dvou stokorun a ty ještě lepší kolem pěti. Zde se již dosahuje hodně přesných výsledků a podle nich je třeba potom bazénovou vodu dle potřeby upravit.